Právní služby

Obchodní právo, společnosti

Nemovitosti a financování jejich koupě

Soudní řízení a pohledávky

 

Občanské právo

Smluvní záležitosti

Insolvenční právo

Trestní právo

 

Právo duševního vlastnictví, ochranné známky

Správní řízení

Právní postavení cizinců na území ČR

 

Kontakt

Mgr. Dalibor Šlauf
advokát
Národní 28, Praha 1
224 931 587
603 202 498
dalibor.slauf@slauf.cz
ev. č. ČAK 16322